Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM mokestį. PVM mokestis nurodomas formuojant užsakymą prieš apmokėjimą. 

Už elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

 1.  banko pavedimu;

 2.  momentiniu mokėjimu per SEB banko programėlę.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo pagal anuliuotą užsakymą sumokėtos sumos.

Prekė įtraukta į palyginimą