Naudojimo sąlygos ir terminai

Ši svetainė yra UAB "Biruva" nuosavybė. Visoje svetainėje naudojamos sąvokos "mes", "mūsų" reiškia UAB "Biruva". Mes siūlome šią svetainę, įskaitant visą informaciją, priemones ir paslaugas, kurias ši svetainė suteikia jums vartotojui, jei jūs sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, politika ir skelbimais.

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugų teikimo sąlygas prieš pradėdami naudotis mūsų tinklalapiu. Prisijungdami prie bet kurios svetainės dalies arba naudodami ją, jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šio susitarimo sąlygomis, jūs turėtumėt nesinaudoti svetaine ir jokiomis jos teikiamomis paslaugomis. Bet kuriomis naujomis funkcijomis ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės svetainės, taip pat taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir/ar pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti šį puslapį dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimas arba prieiga prie svetainės po paskelbtų pakeitimų yra jų priėmimas.

Jei, mūsų prašymu, atsiųsite tam tikras konkrečias paraiškas (pvz. Konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo, siųsite kūrybines idėjas, komentarus, pasiūlymus, planus ar kitas medžiagas (internetu, elektroniniu paštu, paštu ar kitu būdu) (toliau - "pastabos"), jūs sutinkate, kad galime bet kuriuo metu be apribojimų, redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokias pastabas, kurias mums pateikiate. Mes galime, tačiau neturime įsipareigojimo stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį nustatome pagal savo nuožiūra, kaip neteisėtą, įžeidžiantį, grasinantį, klastingą, šmeižikišką, pornografinį, nepadorų ar kitaip neigiamą arba pažeidžiantį bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias Paslaugų teikimo sąlygas. Jūs sutinkate, kad jūsų pastabos nepažeis jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitą asmeninę ar nuosavybės teisę. Taip pat sutinkate, kad jūsų pastabose nebus klastingos ar kitokios neteisėtos, piktnaudžiaujamos ar nesąžiningos medžiagos arba jose yra kompiuterių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios bet kokiu būdu galėtų turėti įtakos Paslaugų ar bet kurios kitos susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti klaidingo elektroninio pašto adreso, apsimesti kitais asmenimis, išskyrus save, ar kitokiu būdu klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių pastabų šaltinio. Jūs esate vienintelis atsakingas už visas jūsų pateiktas pastabas ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų arba trečiosios šalies pateiktas pastabas.

Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, reklaminėmis akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, tranzito trukme ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant pateikus užsakymą). Mes nesame įsipareigoję atnaujinti, keisti ar išaiškinti informaciją Paslaugoje, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokių nurodytų atnaujinimų ar atnaujinimo datų, taikomų Paslaugoje neturėtų būti nurodyta, kad visa informacija, pateikta Paslaugoje buvo pakeista ar atnaujinta. 

Daugeliu šios svetainės segmentų galėsite naudotis neregistruodami savo duomenų. Jūsų bus prašoma užregistruoti savo duomenis tik tada, kai Jūs norėsite pateikti užsakymą.

Jūsų užsakymas laikomas pateiktu, jei jis pasiekia mus per internetinės patikros procesą. Vykdydami Jūsų užsakymą, mes Jums suteikiame galimybę patikrinti savo užsakymą ir ištaisyti klaidas. Mes atsiųsime jums užsakymo patvirtinimą, kuriame bus išvardyti produktai, kuriuos, Jūs užsisakote. Jūsų užsakymas laikomas priimtu, kai patvirtinama išsiuntimo tvarka. Kiekvienas susitarimas tarp Jūsų ir mūsų yra registruojamas ir saugomas mūsų duomenų bazėje. Mes atsiųsime Jums elektroniniu paštu išsiuntimo patvirtinimą. Kai mes patvirtiname išsiuntimo tvarką, pirkimo sutartis laikoma sudaryta, net jei jūsų mokėjimas buvo apdorotas nedelsiant, nebent mes pranešame Jums, kad mes nepriimame jūsų užsakymo arba Jūs atšaukiate savo užsakymą. Užsakytos prekės Jums bus išsiųstos 2-4 darbo dienų laikotarpyje po gauto apmokėjimo už pasirinktas prekes. Mes Jums visus pranešimus siunčiame adresu, nurodytu Jūsų registracijos formoje. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate mūsų e-parduotuvėje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroniniu paštu. 

Mes galime atsisakyti priimti užsakymą, jei: prekės šiuo metu nebėra; mūsų nepasiekia Jūsų mokėjimas; buvo įkainojimo ar produkto aprašymo klaidų; Jūsų veiksmai neatitinka mūsų išdėstytų terminų ir sąlygų.

Visos kainos pateikiamos su PVM. Mūsų kainos yra periodiškai peržiūrimos ir, reikalingi pokyčiai bus patalpinti mūsų svetainėje, tačiau galutinai patvirtintam Jūsų užsakymui vėliau atsiradę kainų pokyčiai įtakos neturės.

Privatumo politika

Šiose interneto svetainės privatumo taisyklėse (toliau – Taisyklės) pateikiama informacija, kaip bus renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti interneto svetainėje www.balandinė.lt (toliau - Interneto svetainė), socialinių tinklų paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu arba perdavus mums tiesiogiai. Šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Biruva“, juridinio asmens kodas 304095059, buveinė Kaunas, Brastos g. 26B-47 (toliau – mes arba Duomenų valdytojas). 

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

1.    Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

PASLAUGŲ TEIKIMAS

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefonas, pašto kodas ar elektroninis paštas, prekės/ paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės ir/ ar paslaugos, kaina, prekių pristatymo adresas ir kiti duomenys būtini sutarties sudarymui ir vykdymui) bus tvarkomi siekiant suteikti paslaugas.

KONTAKTAI IR KOMUNIKACIJA

Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, klausimai ir kita informacija, kurią Jūs patys pateiksite) tvarkysime siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ir suteikti informaciją. Jūsų duomenis mes gauname, kad užduodate klausimus pasinaudodami forma šioje interneto svetainėje, užpildote registracijos formą, pateikiate užklausas ir komentarus per socialinių tinklų paskyras, dalyvaujate apklausose, taip pat skambindami mums ir pateikdami informaciją pokalbio metu.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, ūkio/įmonės tipas, ūkio dydis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, informacija apie Jus dominančias naujienas) tvarkysime siekdami Jus informuoti apie mūsų ir mūsų partnerių platinamas prekes ir teikiamas paslaugas bei suteikti kitą aktualią informaciją. Rinkodarą iš mūsų gausite, jei užsisakysite mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją.

Jūsų duomenis rinkodaros tikslu, kaip duomenų valdytojas, tvarkys UAB "Biruva", kuri Jūsų duomenis tvarkys laikydamasis šių Taisyklių.

SLAPUKAI IR KITI AUTOMATIŠKAI RENKAMI DUOMENYS

Siekdami sužinoti kaip naudojate mūsų interneto svetaine, mes galime rinkti šią informaciją: įrenginio informacija, t. y. IP adresas, naršyklė, kuria naudojatės, Jūsų sesijos mūsų svetainėje naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, labiausiai dominantis turinys ir bet kokia informacija surinkta slapukų pagalba, vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Išsami informacija apie slapukų veikimą pateikiama šių Taisyklių 7 skyriuje „Slapukai, signalai ir panašios technologijos“.

TEISIŲ IR INTERESŲ GYNYBA

Siekdami apginti savo teisėtus interesus ir teises, atsakydami į pareikštus į ieškinius ar pretenzijas, o taip pat ir patys tokius teikdami, mes galime tvarkyti Jūsų duomenis susijusius su sudarytomis sutartimis, jų vykdymu, teikiamomis paslaugomis bei kitus duomenis numatytus šiose Taisyklėse.

1.    Duomenų perdavimas

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

-       Teisininkams;

-       Auditoriams;

-       Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas, atlieka rizikos, kreditingumo vertinimą;

-       Valstybinėms institucijoms, pvz. teismams, policijai, VMI, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą;

-       Atsakingai parinktiems verslo partneriams: DPD Lietuva.

-       Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

2.    Duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

Apmokėjimo duomenys

10 metų po mokėjimo operacijos dienos.

Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ar kitos sutartys ir jų duomenys

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

Rinkodarai naudojami asmens duomenys

3 metai nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje arba sutikimo tiesioginei rinkodarai davimo dienos. Klientų neprieštaravusių gauti rinkodarą duomenys tvarkomi 5 metus nuo paskutinio pirkimo.

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir pateikus sutikimą, duomenys anonimizuojami / subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų pateikti klausimai ir susirašinėjimas

Šie duomenys pašalinami nedelsiant, kai jie tampa nebeaktualūs, bet kokiu atveju šiuos duomenis saugosime ne ilgiau nei 24 mėnesius.

Kandidatų asmens duomenys

Pasibaigus atrankai kandidatų asmens duomenys saugomi 1 metus. Ilgiau duomenys saugomi ir tvarkomi siekiant pasiūlyti vietą į atsilaisvinusią darbo poziciją tik su kandidato sutikimu.

3.    Jūsų teisės

-       Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

-       Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-       Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-       Reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);

-       Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

-       Reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);

-       Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);

-       Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 685 45001, parašę mums šiuo adresu info@info.lt.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą)) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

4.    Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 Jums besilankant mūsų Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų Interneto svetainėje:

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.Savo pasirinkimą dėl Interneto svetainėje naudojamų slapukų (sutikti ar nesutikti) galite išreikšti pirmą kartą prisijungę prie Interneto svetainės. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

5.    Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, kurią būtina nurodyti registruojantis svetainėje, ar kontaktinių duomenų, jei norite, kad su Jumis susisiektume, formoje), tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums sudaryti galimybės įsigyti mūsų prekes internetu, su Jumis susisiekti ar suteikti mūsų paslaugas.

6.    Baigiamosios nuostatos

Kitos interneto svetainės, kurios gali būti pasiekiamos per šį puslapį ar kurių savybės ir funkcionalumai buvo įtraukti į interneto paslaugas turi savo privatumo politiką ir praktiką.  Raginame susipažinti su visų trečiųjų šalių pateiktais privatumo pareiškimais, prieš pateikiant jiems informaciją arba pasinaudojant pasiūlymu ar reklama.

Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinis atnaujinimas 2020.11.27.

Prekė įtraukta į palyginimą